Prace dodatkowo płatne

Zakres prac dodatkowo płatnych (nieuwzględnionych w stanie niepełnym oraz deweloperskim)

PŁYTA FUNDAMENTOWA (Inwestor może zlecić wykonanie płyty we własnym zakresie) 

  • wybranie warstwy organicznej (humusu) 30-40 cm
  • zagęszczenie podbudową żwirową do wysokości istniejącego gruntu
  • izolacja termiczna płyty –  pionowa i pozioma 1m po obwodzie
  • izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod cała płytą
  • rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i innych niezbędnych podejść pod płytą
  • wykonanie zbrojonej płyty fundamentowej z betonu wodoszczelnego gr. 30 cm

Posadowienie płyty jest przewidziane dla typowych warunków geotechnicznych. Ewentualne wzmocnienie podbudowy, dodatkowe podniesienie budynku lub przygotowanie płyty pod szkody górnicze są kalkulowane indywidualnie.

Ceny brutto wykonania płyty fundamentowej

 
płyta fundamentowa Standard MP1, MP1G, MP4,MP4A, MP5G, MP5G2 39 000
płyta fundamentowa Standard MP2, MP3 49 000
płyta fundamentowa Standard - MP6 52 000
płyta pod garaż 1 stanowiskowy Standard 9 000
płyta pod garaż 2 stanowiskowy Standard 13 000

PRACE WYKOŃCZENIOWE NA ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH I SUFITACH

  • Sufit: wklejenie fizeliny na łączeniu płyt G-K, szpachlowanie spoin oraz szlifowanie, jednokrotne przemalowanie na biało
  • Ściany : obrobienie otworów okiennych, narożników ścian, wykonanie przecierki gipsowej z jednokrotnym malowaniem na biało (bez łazienki oraz kotłowni)

Ceny brutto wykonania prac wykończeniowych na ścianach i sufitach.

 
MP1, MP1G, MP4, MP4A, MP4B 8 400
MP2,           14 000
MP3, MP3G, MP6 9 900