Prace dodatkowo płatne

Zakres prac dodatkowo płatnych (nieuwzględnionych w stanie niepełnym oraz deweloperskim)

PŁYTA FUNDAMENTOWA (Inwestor może zlecić wykonanie płyty we własnym zakresie) 

  • wybranie warstwy organicznej (humusu) 30-40 cm
  • zagęszczenie podbudową żwirową do wysokości istniejącego gruntu
  • izolacja termiczna płyty – pozioma lub pionowa
  • izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod cała płytą
  • rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i innych niezbędnych podejść pod płytą
  • wykonanie zbrojonej płyty fundamentowej z betonu wodoszczelnego gr. 30 cm

Posadowienie płyty jest przewidziane dla typowych warunków geotechnicznych. Ewentualne wzmocnienie podbudowy, dodatkowe podniesienie budynku lub przygotowanie płyty pod szkody górnicze są kalkulowane indywidualnie.

Ceny brutto wykonania płyty fundamentowej

 
płyta fundamentowa Standard MP1, MP1G, MP4,MP4A, MP5G, MP5G2 35 000
płyta fundamentowa Super Thermo MP1, MP1G, MP4,MP4A, MP5G, MP5G2 39 900
płyta fundamentowa Standard MP2, MP3 43 000
płyta fundamentowa Super Standard  MP2, MP3 49 000
płyta pod garaż 1 stanowiskowy STD 7 000
płyta pod garaż 2 stanowiskowy STD 9 000
płyta pod garaż 1 stanowiskowy Super Thermo 8 000
płyta pod garaż 2 stanowiskowy Super Thermo 11 000

PRACE WYKOŃCZENIOWE NA ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH I SUFITACH

  • wykonanie przecierki gipsowej z jednokrotnym malowaniem na biało (bez łazienki)

Ceny brutto wykonania przecierki gipsowej

 
Wykonanie przecierki gipsowej i 1 x przemalowanie farbą gruntującą – MP1, MP1G, MP4, MP4A, MP4B 8 400
Wykonanie przecierki gipsowej i 1 x przemalowanie farbą gruntującą – MP2,           14 000
Wykonanie przecierki gipsowej i 1 x przemalowanie farbą gruntującą – MP3, MP3G 9 900